Kansliet

Följande personer arbetar på kansliet.

Kanslichef: Birgitta Pettersson

Registrator: Susanne Skantz

Föredragande: Lis Alfreds, Maria Doeser, Håkan Gustavsson, Karin Korpinen, Louise Palmstierna, Krister Rentrop, Camilla Sandström,  Erika Örbom.

Till toppen