Skatterättsnämnden

Skatterättsnämndens uppgift är att besvara oklara rättsfrågor genom att meddela förhandsbesked. Syftet är dels att skattskyldiga ska kunna få reda på skattekonsekvenserna i förväg, dels att bidra till en snabbare prejudikatbildning på skatteområdet.