Publicering

Hur hittar jag ett förhandsbesked

Sedan år 2007 publicerar Skatterättsnämnden meddelade förhandsbesked i avidentifierat skick. På den här webbplatsen finns det möjlighet att söka efter och ta del av publicerade förhandsbesked. Kopior av äldre besked kan beställas genom Skatterättsnämndens kansli.

Alla förhandsbesked publiceras inte. Skälet till det är reglerna om sekretess för uppgifter om enskildas personliga eller ekonomiska förhållanden. Om omständigheterna i ärendet är så speciella eller särpräglade att det går att förstå vem det gäller även om beskedet avidentifieras kan hela beskedet komma att omfattas av sekretess och kan då inte publiceras.  Läs mer om sekretessen hos Skatterättsnämnden under fliken Sekretess.

Avvisningsbeslut publiceras inte.

Till toppen