Vilka skatter kan omfattas av ett förhandsbesked?

Ett förhandsbesked kan ansökas för följande skatter:

1. Skatt eller avgift som avses i

 • lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt,
 • lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel för dem som avses i 2 § första stycket 1-4 och 6-10 i den lagen,
 • lagen (1991:687) om särskild löneskatt på pensionskostnader,
 • lagen (1994:1744) om allmän pensionsavgift,
 • inkomstskattelagen (1999:1229), och
 • lagen (2007:1398) om kommunal fastighetsavgift.

2. Punktskatt som avses i 3 kap. 15 § skatteförfarandelagen (2011:1244) dvs.

 • lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam,
 • lagen (1984:410) om skatt på bekämpningsmedel,
 • 2 § första stycket 5 lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel,
 • lagen (1990:1427) om särskild premieskatt för grupplivförsäkring, m.m.,
 • lagen (1994:1563) om tobaksskatt,
 • lagen (1994:1564) om alkoholskatt,
 • lagen (1994:1776) om skatt på energi,
 • lagen (1995:1667) om skatt på naturgrus,
 • lagen (1999:673) om skatt på avfall,
 • lagen (2007:460) om skatt på trafikförsäkringspremie m.m.,
 • lagen (2016:1067)  om skatt på kemikalier i viss elektronik,
 • lagen (2017:1200)  om skatt på flygresor,
 • lagen (2018:696) om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter,
 • lagen (2018:1139) om skatt på spel,
 • lagen (2019:1274) om skatt på avfall som förbränns, och
 • lagen (2020:32) om skatt på plastbärkassar.

3. Skatt enligt mervärdesskattelagen (1994:200).

4. Taxering enligt fastighetstaxeringslagen (1979:1152).

5. Skatt enligt kupongskattelagen (1970:624).

Till toppen